Architektúra

Kloboucká lesní

Kloboucká lesní je spoločnosť, ktorá neustále razí cestu k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov a krajiny. Inšpiruje sa odkazom našich predkov a naďalej skúša nové technológie a možnosti. V odvetví, ktoré sa zvyčajne nespája s inováciami a odvahou, sa spoločnosť profiluje ako progresívna a kreatívna. Sídlo spoločnosti má tieto myšlienky reprezentovať. Svojimi aktivitami sa Kloboucká lesní snaží ukázať potenciál udržateľnej výstavby v súlade s ekologickým myslením a najmodernejšími technológiami.

Budova z dielne štúdia Mjölk a je navrhnutá tak, aby určovala smer výstavby budúcnosti. Ekológia, jednoduchosť a úspornosť v kombinácii s najmodernejšími technológiami – to všetko zasadené do prostredia prírodných prvkov, zelene a vody. Stavba je vyrobená výlučne z materiálu, ktorý sa vyrába priamo na mieste – na Klobouckej lesnej ceste, necelých 100 metrov od staveniska. Ide o najjednoduchší a najstarší stavebný materiál – drevo. Spôsob spracovania dreva je však čisto súčasný. Používajú sa profily BSH – vlajkový produkt spoločnosti. Z tohto materiálu je vytvorená rámová konštrukcia tradičného tvaru, ktorá sa mnohokrát opakuje a vytvára dlhú elegantnú hmotu celej stavby.

Strecha domu je pokrytá solárnymi panelmi, ktoré uspokojujú spotrebu energie domu a zároveň slúžia ako strešná krytina. V súčasnosti väčšina zariadení v objekte funguje na energiu zo slnka. Severná strana strechy je pokrytá sklenenými panelmi, ktoré osvetľujú priestory pod strechou. Voda zo strešných plôch sa odvádza do nadzemných nádrží, ktoré v letných mesiacoch prirodzene ochladzujú budovu a uchovávajú vodu na opätovné použitie v areáli. Vodná plocha je zároveň spôsobom, ako odrážať rozptýlené svetlo do hlbších častí dispozície.

Zdrojom vykurovania budovy a celého areálu je centrálna areálová kotolňa, kde je hlavným palivom drevná štiepka vyrobená vo vlastnej réžii. Vďaka tomu je objekt úplne nezávislý od akéhokoľvek iného zdroja paliva. Pridanou hodnotou je, že ide o úplne ekologický zdroj.

Text a Foto: www.mjolk.cz

Nezávislý blog o všetkom čo ma zaujalo vo svete dizajnu, technológií, umenia a kultúry. 

Mohlo by sa Vám páčiť

Stazione Mediopadana

Stazione Mediopadana, architektonické dielo Santiaga Calatravu v Reggio Emilia, Taliansko, je kombináciou estetiky a funkcionality.

Centre Pompidou-Metz

Centre Pompidou-Metz vo Francúzsku slúži na umiestnenie stálych a dočasných výstav z Musee National d’Art Moderne.

Mount Stewart

Mount Stewart, nachádzajúci sa v malebnom prostredí grófstva Down v Severnom Írsku, patrí k najvýznamnejším historickým sídlam tejto oblasti.

Angle Lake Station

Angle Lake Station v Seattli je nová forma sociálnej infraštruktúry poskytujúca nevyhnutnú verejnú dopravu, ale aj dôležité verejné

Kúpele Copii

Architekt Victor Ortiz pomenoval kúpele Copii podľa domorodého výrazu pre termita, keďže projekt čerpá inšpiráciu od týchto