Výstavy

inštalácie

Moderný Guru

Moderný Guru a cesta k umelému šťastiu je imerzívna umelecká inštalácia nových médií využívajúca priesečník umenia

Jan Kaláb

Keď sa Jan Kaláb v roku 1978 narodil v Československu, graffiti sa vo východnom svete

Leandro Erlich

Argentínsky umelec Leandro Erlich prišiel do Milána a na svoju prvú veľkú samostatnú výstavu

Sheila Hicks

Sheila Hicks je americká umelkyňa známa najmä svojimi veľkými, pestrofarebnými sochárskymi textíliami a experimentálnymi tapisériami.

Sébastien PRESCHOUX

Sébastien PRESCHOUX bez netrpezlivosti rozvíja pohyb kresby v čase, necháva materiál rozvíjať sa v priestore.

Moment Factory

Nočné prechádzky Lumina premieňajú vonkajšie lokality na osvetlené cesty a vytvárajú momenty, ktoré vyzývajú

Gabriel Dawe

Gabriel Dawe pochádza z Mexico City a vytvára site-specific inštalácie, ktoré skúmajú spojenie medzi módou

Chiharu Shiota

V konfrontácii so základnými ľudskými problémami, ako sú život, smrť a vzťahy, Shiota skúma