Technika

Nio

NIO EDEN

V rámci svojej magisterskej práce na univerzite Hochschule Pforzheim navrhol študent Joonyoung Koo