Umenie

Peter Uchnár

Peter Uchnár

Peter Uchnár študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach a na VŠVU v Bratislave.