TAG

B & G & A

Veža Higher Roch

Makroprojekt City Roch, v ktorom sa nachádza veža Higher Roch, je zmiešaný komplex nehnuteľností