Digital

Garrigosa

Garrigosa

Štúdio Garrigosa získalo mnoho medzinárodných ocenení za reklamu a fotografie na hlavných reklamných festivaloch.