Výstavy

Zuzana Bruncková Bočkayová

Zuzana Bruncková-Bočkayová sa narodila v roku 1980 v Martine. Štúdium absolvovala v rokoch 1999-2005 v Bratislave, kde navštevovala odbor Knižná grafika a ilustrácia v Ateliéri Prof. Dušana Kállaya. V tom istom období študovala na Obchodnej fakulte EU v Bratislave, špecializácia Obchod a marketing. V roku 2004 absolvovala odbornú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri Grafiky u Doc. J. Lindovského. Od ukončenia štúdia žije a tvorí v Bratislave, venuje sa knižnej ilustrácii za ktorú získala viacero ocenení. Je členkou Asociácie ilustrátorov ASIL.

Tvorba Zuzany Bočkayovej – Brunckovej je na prvý pohľad iná, ľahko rozpoznateľná vďaka svojmu expresívnemu a zároveň svojským spôsobom nežnému výtvarnému jazyku. Jeho originalitu a autentickosť zaručuje na prvé zdanie protichodná kombinácia harmonickej farebnosti, výrazného maliarskeho rukopisu spolu s odvážnou tvarovou štylizáciou až deformáciou vedenou na hranicu prijateľného. Autorka vytvára svoje rozprávkové kompozície s barokovým cítením tvaru, svetla i priestoru. Kľúčové situácie príbehu zobrazuje zblízka, často krát z bizarných, nečakaných uhlov a meniacich sa perspektív, prostredníctvom ktorých vťahuje čitateľa do deja, vyvoláva istý druh nepokoja, no zároveň zvyšuje intenzitu zážitku. Postavy, zvieratá, rastliny a veci zámerne vypĺňajú a ovládajú celý priestor plochy, pôsobia dojmom akoby ho chceli presiahnuť a expandovať do nášho reálneho sveta… Dôležitú výrazovú súčasť jej prejavu tvorí neopakovateľný, harmonická, miestami až delikátna farebnosť, spolu s priznaným maliarskym rukopisom.

Tak ako je to v prípade kvalitných knižných titulov zvykom, ilustrácie Zuzany Bočkayovej – Brunckovej sa stávajú rovnocenným partnerom textu, žijú vlastným životom, dopovedajú naznačené. Autorka s ľahkosťou a veľkou dávkou citu a intuície odkrýva a následne vizualizuje atmosféru knižiek i samotných príbehov. Svojský výtvarný prejav veľmi voľne a nenásilne modifikuje, prispôsobuje meniacim sa témam, časovým obdobiam i autorom. Aj pri nespochybniteľnej výtvarnej náročnosti svojich ilustrácií rešpektuje možnosti detského vnímania. Počas relatívne krátkej doby svojou tvorbou formuje a spoluvytvára výtvarný jazyk súčasnej detskej literatúry. Zaradila sa k pokračovateľom toho najlepšieho v tradícii slovenskej knižnej ilustrácie.

Výstava sa koná v Danubiane od 16. apríla do 26. mája 2024.

Text a Foto: danubiana.sk

Nezávislý blog o všetkom čo ma zaujalo vo svete dizajnu, technológií, umenia a kultúry. 

Mohlo by sa Vám páčiť

Milan design week 2024

V Miláne sa každoročne koná festival dizajnu, na ktorom sa počas siedmich dní konajú veľtrhy, výstavy, inštalácie…